استفاده از جملات انگيزشي براي موفقيت استفاده از جملات انگيزشي براي موفقيت .

استفاده از جملات انگيزشي براي موفقيت

قانون كارما | قانوني كه زندگي‌تان را دگرگون مي‌سازد!

كارما
اين روزها واژه كارما بسيار شنيده مي‌شود و در تيترهاي جنجالي بسياري نشريات كلمه كارما ديده مي‌شود. اما كارما يا كَرمه كه مفهومي در اديان و فلسفه شرقي محسوب مي‌شود، چگونه به فرهنگ عامه و جوامع سكولار غربي راه يافته است؟ و آيا برداشت‌هايي كه اين جوامع از كارما دارند، با مفهوم اصلي آن مطابقت دارد؟ در اين مقاله از 
بيتوته به شما خواهيم گفت قانون كارما چيست و در ادامه با معناي اصلي كارما در آئين‌هاي مختلف و نقش كارما روي اعمال و رفتار انسان آشنا خواهيم شد.
 
قانون كارما چيست ؟
كارما يك كلمه سانسكريت به معناي عمل يا كنش است. اين قانون مفهومي همسو با قانون جذب دارد. كارما زيستكار يا عملكرد فرد در زندگي است. اين عملكردها ذاتاً و به طور خودكار نتايجي (انتقام كيهاني/الهي) را در اين زندگي و زندگي بعد به دنبال دارند. در قانون كارما هر عملي يك عكس العمل در پي دارد.
 
زماني كه ما مي انديشيم، سخن ميگوييم، يا هر نوع عملي انجام مي دهيم آغازگر نيرويي بوده ايم كه در نهايت يك عكس العمل به ما نشان خواهد داد. اين بازگشت نيرو ممكن است، تعديل شود، تغيير يابد يا تعليق شود. اما عموم مردم هرگز قادر نيستند كه آن عكس العمل را از بين ببرند.
 
كارما به اين معنا است كه در زندگي «وقتي چيزي مي‌كاريد، حتماً درو خواهيد كرد» تاجاييكه عواقب كامل اعمال خود را درك كنيد. قانون كارما اصل علت و معلول، كنش و واكنش، عدالت كيهاني و مسئوليت فردي است. قانون كارما براي سوق دادن شما بعنوان روح در سفر فردي‌تان در كيهان آغاز مي‌شود. كارما زماني به پايان مي‌رسد كه در توانايي خود براي عشق ورزيدن، كامل شده باشيد.
 
قانون كارما در جوامع مختلف
قانون كارما,قانون كارما چيست،عمل و عكس العملقانون كارما در جوامع مختلف
 
در فرهنگ شرقي، كارما يكي از مفاهيم اساسي هندوئيسم، بودائيسم، سيكيسم و جينيسم است. مفهومي كه به طور كلي به اهميت اعمال بشر اشاره دارد و مي‌گويد كردارهاي هر انسان، بر كيفيت اين زندگي و زندگي‌هاي بعدي او اثر مي‌گذارد.
 
رفتارهاي خوب كارماي خوب مي‌سازند و رفتارهاي بد كارماي بد در ادياني كه به تولد ادواري باور دارند، مانند هندوئيسم، بوديسم، و جينيسم، نتايج كارما به زندگي‌هاي بعدي نيز كشيده مي‌شود و در دوره‌هاي بعدي زندگي نيز به ظهور مي‌رسد. بر اين اساس، هر فرد، از طريق اعمالي كه انجام مي‌دهد باعث و باني رنج و شادي‌ها در زندگي (هاي) خود است.
 
اما در فرهنگ عامه غربي، كارما چنين مفهوم روحاني عميقي ندارد. در باور عامه، كارما يك قانون پاداش و جزا است. يك نيروي ماورائي كه به كارهاي خوب پاداش مي‌دهد و در ازاي كارهاي بد ما را تنبيه مي‌كند. اين برداشت از كارما توضيحي براي گرفتاري‌هايي است كه همه ما گاهي با آن‌ها مواجه مي‌شويم.
 
بوديسم يكي از شاخه‌هاي هندوئيسم محسوب مي‌شود ولي درباره تناسخ، قانون كارما و روح نظريات متفاوتي دارد. در باور بودايي، كارماي انباشته و ذخيره شده روح از يك زندگي به زندگي بعدي منتقل مي‌شود نه خود روح. در حقيقت بودايي‌ها به روح با معناي غربي آن اعتقاد ندارند بلكه به مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي روح‌مانند معتقد هستند. 
 
چگونه قانون كارما را به نفع خودمان تمام بكنيم؟
هر كار درستي كه مي كنيد نتيجه اي خواهد داشت و اگر ميخواهيد در زندگي غرق در خوبي ها شويد، اعمال و افكار خوبي داشته باشيد. هم كارماي خوب داريم، هم كارماي بد. بنابراين تمام كارماها منفي نيستند.
 
اين ذات آدمي است كه بر وقايع منفي زندگي اش تمركز كند. اما اگر توجه مساوي به اتفاقات مثبت و منفي زندگي اختصاص دهيم، به استقبال قدرشناسي رفته ايم.
 
اولين قدم براي اينكه رفتار و كردارمان را مديريت بكنيم و هميشه با فركانس مثبت قدم برداريم اين است كه قوانين الهي را بدانيم و به آن ها اشراف داشته باشيم.
 
دومين قدم اينكه در زندگيمان اين قوانين را نهادينه كنيم در نظر داشته باشيد كه انسان جايزالخطا است و كسي نيست كه گناه و اشتباه نكرده باشد اما ميتوان اين اشتباهات را به حداقل رساند.
 
با دانستن اين قانون دريافتيم كوچك ترين عمل مثبت و منفي ما پاداش و مجازات دارد حال تصميم با خودمان است كه با قوانين خداوند همسو شويم يا به اعمال هميشگيمان ادامه دهيم.
 
چيزي كه كارما را آسان و روحمان را زلال ميكند اين است كه اگر ميدانيم گناه و اشتباهي كرديم با انجام دادن كار نيك اثر اشتباهات و گناهان را كم رنگ كنيم.
 
كسي كه كمك رسان و تمام قدم هايش براي رسيدن به ذات خداوند باشد بي شك بازخورد اعمالش او را به وجد مي آورد و موفق ميكند و يك زندگي با عشق و شادي غير قابل وصفي را تجربه ميكند.
قانون كارما,قانون كارما چيست،قانون بازتابكارما ها در چرخه زندگي حتما روزي به خودمان باز مي گردند
 
قوانين كارما
در ادامه به ۱۲ قانون كارما كه اگر آنها را از صميم قلب درك كنيد مي‌توانيد زندگي‌تان را دگرگون سازيد پرداخته‌ايم:
 
- قانون فروتني و كارما
بايد از اتفاقاتي كه در زندگي برايتان مي افتد درس بگيريد وگرنه انقدر تكرار خواهند شد تا انها را بپذيريد. مثلا هنگامي كه ما به ديگران به چشم دشمن نگاه كرده يا انها را انسانهاي بدي مي بينيم نشانه ان است كه خودمان همچنان درگير خودخواهي هاي خود هستيم.چاپ، تبليغات و عكاسي,تبليغات
 
و تا زماني كه با اين اخلاق خود روبرو نشده ايم افراد مشابه سر راه ما قرار خواهند گرفت. بايد بپذيريم كه در خود ما مشكلي وجود دارد كه باعث مي شود اينگونه افراد به ما جذب شوند. پس بايد در رفع مشكل خود بكوشيم.
 
- قانون خلقت و كارما
قانون خلقت مي‌گويد زندگي خودبخود اتفاق نمي‌افتد، بلكه مستلزم مشاركت و همكاري شما است. چيزهايي كه ما را احاطه كرده‌اند سرنخ‌هايي از حالت دروني ما مي‌دهند. پس انچه را كه مي خواهي در زندگي داشته باشي ابتدا در درون خودت ايجاد كن.
 
- قانون تعالي و كارما
قانون تعالي مي‌گويد اگر مي‌خواهيد روح‌تان تعالي يابد، خودتان بايد تغيير كنيد، نه آدم‌ها و اشياي اطراف‌تان. چيزي كه روح ما را براي تعالي بارور مي‌كند درون ما است، نه بيرون ما. وقتي قلب‌مان را تغيير دهيم، دنياي‌مان را تغيير مي‌دهيم.
 نوبت دهي آنلاين دندانپزشك هاي برتر تهراناين آزمون شخصيت شما را مشخص مي كند
- قانون مسئوليت و كارما
هر گاه در زندگي ما چيزي اشتباه است ، نشانه ان است كه اشتباهي در من وجود دارد.ما آينه آن چيزي هستيم كه ما را احاطه كرده و آنچه ما را احاطه كرده ، همچون آينه با ما ارتباط دارد.ما بايد مسئوليت آنچه كه در زندگي مان اتفاق مي افتد را بپذيريم.
 
- قانون رابطه و كارما
قانون ارتباط مي‌گويد اگر چه ممكن است ظاهرا دوچيز با هم ارتباطي نداشته باشند، ولي در حقيقت اين‌طور نيست. همه‌چيز در دنيا به هم مربوطند. به همين صورت، گذشته، حال، و آينده همه با هم در ارتباطند.
 
- قانون دهش(بخشندگي) و كارما
قانون دهش مي‌گويد در زندگي‌تان از هر دست بدهيد از همان دست مي‌گيريد. اگر احتكار كنيد و خسيس باشيد، اگر دست‌هاي‌تان را بسته و درهاي‌تان را قفل نگه‌داريد، هرگز نمي‌توانيد قفل درهايي را كه مي‌خواهيد، باز كنيد. اگر يك دنياي رها، و زيبا مي‌خواهيد، خودتان بايد آن را بسازيد.
 
- قانون تمركز و كارما
شما نمي توانيد همزمان به دو چيز فكر كنيد. هنگامي كه تمركز شما بر روي ارزشهاي معنوي است ، غير ممكن است به افكار پايين تر مانند حرص و طمع يا خشم راه پيدا كنيد.
 
- قانون حضور و كارما
قانون حضور مي‌گويد هرچند مهم است به گذشته نگاه كنيم و از آن عبرت بگيريم، اما به همان اندازه هم مهم است در زمان حال حضور داشته‌باشيم و خود را درگير آينده اي كه هنوز  نيامده نكنيم.
 
- قانون بزرگ‌منشي و خوبي
هر آنچه در مزرعه دنيا بكاريد همان را برداشت مي‌كنيد. اين همان قانون علت و معلول است. پس براي برداشت شادي، صلح، عشق و دوستي، بايد خوشحال، صلح طلب، دوست داشتني و دوست واقعي باشيد. هر چه كه در جهان به وجود مي آوريد، چون بومرنگي به خود شما باز خواهد گشت.
 
- قانون رشد و كارما
يك جمله معروف است كه مي‌گويد هرجايي كه بروي متعلق به آنجايي! بنابراين اگر ما بخواهيم مردم و جهان پيرامون خود را تغيير دهيم اول بايد خودمان را تغيير دهيم. زماني كه ما در قلب وروح خود تغييري ايجاد مي كنيم ، انگاه دنياي اطراف ما هم تغيير مي كند.
 
- قانون تغيير و كارما
تاريخ تكرار مي شود تا ما از آن درس هاي بسياري فرا بگيريم و بتوانيم مسير خود را تغيير دهيم.
 
- اهميت و الهام گرفتن و قانون كارما
ارزش هر چيز به مقدار انرژي وتلاشي كه صرف ان كرده ايم. هركس مي تواند با الهام از درون خود سهم خود را باعشق وشادي به طور كامل به جهان هستي تقديم كند كه در اين صورت عمل او باعث صعود ديگران هم خواهد شد. اما اگر به الهامات دروني خود توجه نكنيم تنها خودمان عقب مانده و جهان هستي به راه خود ادامه خواهد داد.

https://www.janblaghy.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۱۱:۱۹:۴۲ توسط:ميلاد موضوع:

بهترين دوره هاي يادگيري سئو سايت

ما اعتقاد داريم وقتي مي توان از مسير صحيح و اصولي خدمات سئو و بهينه سازي سايت را انجام داد و يك نتيجه طولاني مدت را گرفت دليلي بر تمركز روي ترفند هاي زود گذر سئو كلاه سياه وجود ندارد.
 
توصيه مي كنيم قبل از اينكه شروع به سئو سايت و خريد بك لينك كنيد ابتدا به عنوان يك كاربر و از ديد مردم به وب سايت خود نگاه كنيد و اين سوال را از خود بپرسيد :
 
آيا كار كردن با وب سايت فوق تجربه مفيد و لذت بخشي داشت.
 
خدمات سئو صفحه اول گوگل
خدمات سئو صفحه اول گوگل در واقع مجموعه ارائه خدمات سئو توسط مشاور سئو يا شركت سئو مي باشد كه نتيجه آن آوردن سايت به صفحه اول گوگل خواهد بود.
 
ارائه خدمات سئو و بهينه سازي سايت با هدف گذاري و استراتژي مي تواند به شما كمك كند در ميان هزاران سايت رتبه مناسبي را به دست بياوريد.
 
ارائه خدمات سئو حرفه اي
از آنجا كه هدفه اوليه و اصلي خدمات سئو صفحه اول گوگل مي باشد پس با ارائه خدمات سئو حرفه اي مي توان هدفمند تر و بهتر نتيجه را به نفع خود به اتمام رساند.
 
سئو سايت به روش اصولي و ادقامي از خدمات بازاريابي حرفه اي در جهت بهبود رتبه و در نهايت فروش بيشتر را منجر مي شود.
 
ارائه خدمات سئو و مشاوره سئو
درست است كه همه سايت ها حتي در مراحل مياني كار خود مي توانند از خدمات سئو سايت بهره ببرند اما سئو براي پروژه هاي نو پا مي تواند خيال شما را از هر جهت براي رسيدن به اهداف راحت و چشم انداز روشني پيش روي شما بگذارد.
 
مشاوره سئو
دريافت مشاوره سئو حتي در مراحل انتخاب نام و يا دامنه اينترنتي كمك كننده است و مي تواند از بسياري از اشتباهات جلوگيري به عمل آورد و در زمان صرفه جويي شود.
 
يك مشاوره سئو مي تواند در طول طراحي سايت نيز كمك كننده باشد و استاندارد هاي طراحي سايت را ياد آور شود.
 
آپسئو بزرگترين و حرفه اي ترين شركت طراحي سايت و سئو در ايران ، مي تواند از ابتداي خلق ايده تا جايگاه هاي بالا در نتايج جستجو گوگل در كنار شما باشد و خدمات سئو سايت را بصورت حرفه اي ارائه نمايد.
 
خدمات سئو به صورت اقساطي
خدمات سئو به صورت اقساطي خدمتي ديگر از آپسئو به مشتريان عزيز مي باشد تا اين فرصت را داشته باشند كسب و كار خود را گسترش دهند.
 
در صورتي كه در گذشته به علت شرايط اقتصادي موفق به سفارش سئو سايت نشده ايد مي توانيد از اين فرصت استثنايي بهره مند شويد.
 
در واقع خدمات سئو به صورت اقساطي به اين شكل مي باشد كه پس از قيمت گذاري پروژه سئو ، تعداد پرداخت به صورت اقساط بلند مدت مشخص مي شود.
 
خدمات سئو به صورت اقساطي چگونه است
خدمات سئو به صورت اقساطي در شرايط سئو كلمه اي با مشخص شدن قيمت نهايي كليدواژه هاي سايت ، به مدت حداكثر 9 ماه قابل پرداخت مي باشد.
 
در شرايط عادي هزينه هاي سئو به اين صورت مي باشد كه نيم مبلغ پروژه ابتداي كار و باقي مانده زماني كه وب سايت مربوط در گوگل به رتبه مورد نظر رسيد تسويه مي شود ، منتها در اين حالت اگر وب سايت فوق پس از 1 ماه و يا زودتر از موعد مقرر به نتيجه رسيد بايد پرداخت و تسويه قرار داد سئو در همان لحظه انجام شود ، قاعدتا ممكن است از نظر اقتصادي براي مشتري مشكل ساز شود ، اما در روش خدمات سئو به صورت اقساطي اين مشكل مرتفع شده است.
 
توجه داشته باشيد شرايط پرداخت خدمات سئو به صورت اقساطي در هر پروژه متفاوت مي باشد ، اما سعي شده تا جاي امكان شرايط طولاني مدت مد نظر باشد.
 
قيمت سئو
قيمت سئو در آپسئو به دو روش انجام مي شود.
 
قيمت سئو كلمه اي
 
قيمت سئو ماهيانه
 
قيمت سئو كلمه اي
همانطور كه مستحضر هستيد قيمت سئو كلمه اي يعني قيمت گذاري كليدواژه خاص نسبت به شرايط سايت و ترند اين كليدواژه در زمان سفارش سئو ، به طور مثال اگر بخواهيم هزينه سئو كليدواژه " بهينه سازي سايت " را برآورد قيمت كنيم ، ابتدا وضعيت سايت سفارش دهنده را كه شامل نوع برنامه نويسي ، ساختار سايت ، گذشته سئو سايت ، رتبه فعلي در گوگل و وضعيت رنكينگ سايت را بررس سپس اقدام به ارائه قيمت سئو مي نمايم.
 
در سئو كلمه اي تعداد كليدواژه هاي سفارش داده شده محدود است ، البته اين محدوديت در هر سايت و نسبت به سختي كليدواژه ها متفاوت است.
 
قيمت سئو ماهيانه
سئو ماهيانه يكي از جذابترين خدمات سئو در آپسئو مي باشد كه توانسته ضمن فراهم كردن راحتي پرداخت هزينه هاي سئو توسط مشتريان ، از نتيجه بهتري برخوردار باشد.
 
نحوه قيمت گذاري سئو ماهيانه به اين صورت است كه با توجه به سئو گذشته سايت ، نوع برنامه نويسي ، دسته بندي كسب و كار و سختي رقابت در سئو اين گونه سايت ها اقدام به ارائه قيمت سئو ماهيانه مي نماييم.
 
خدمات قابل ارائه در سئو ماهيانه
توليد محتوا و بروز رساني مداوم سايت
 
بررسي رقبا و آناليز كلمات
 
هماهنگي با سياست هاي فروش
 
پوشش كليدواژه بدون محدوديت
 
بروز رساني امنيتي و كد نويسي سايت
 
بهبود سرعت سايت و ساختار سايت
 
اصلاح و بروز رساني ظاهر گرافيكي سايت
 
خدمات seo در واقع يك سرويس حرفه اي مي باشد كه توسط يك شركت سئو معتبر ارائه مي شود ؛ اگر ساده تر بخواهيم توضيح دهيم ، خدمات seo حاوي كاري كاملا اختصاصي و تكنيكي براي رتبه بندي سايت ها مي باشد.
 
آشنايي با خدمات seo توسط همه افرادي كه با يك سايت سرو كار دارند مي تواند مسير مشخص و بدون اتلاف وقتي را براي ارتقا سئو سايت در پيش رو داشته باشند.
 
سئو تشكيل شده از مفاهيم و تكنيك هايي مي باشد كه فرا گرفتن آن در مجموع به انتخاب يك شركت سئو و انجام خدمات seo مي انجامد.
 
همه سايت ها براي ديده شدن نياز به يك منبع مورد تاييد و با كيفيت دارند تا بتوانند خدمات و محصولات خود را از اين طريق به مخاطب خاص خود برسانند ، پس گوگل بهترين منبع ترافيك با كيفيت است كه تمامي مشتريان بالقوه در آن اقدام به جستجو مي نمايند ؛ حال اگر وب سايت شما كه به نوعي كسب و كار شما به حساب مي آيد در بالاي نتايج نباشد ، احتمالا شما بازار بزرگ اينترنتي را از دست داده ايد.
 
مزاياي خدمات seo
خدمات seo مزاياي بسياري دارد اما مهمترين آنها كه معمولا مورد توجه بسياري از مردم مي باشد شامل : افزايش ترافيك سايت ، افزايش اعتبار و از همه مهمتر هزينه پاينتر نسبت به تبليغاتي غير مي باشد.
 
آپسئو با بيشترين سابقه در انجام سئو سايت و همچنين تسلط كافي به كد نويسي و طراحي سايت هاي مختلف توانسته خدمات seo را با خدمات كامل طراحي سايت ارائه و كيفيت هر دو را در بهترين شكل به انجام برساند.
 
ما در آپسئو از انتخاب دامنه و هاست و همچنين تحقيق در رابطه با كلمات كليدي و بسياري ديگر از موارد مورد نياز يك سايت با كيفيت را توسط متخصصين اين كار ارائه مي دهيم
 
شركت خدمات دهنده سئو ارائه كننده خدمات بهينه سازي موتور جستجو (seo)
 
خدمات شركت سئو
بررسي كيفيت ساخت سايت و بهبود سايت در صورت نياز
بهبود كيفيت لينك هاي دريافتي ( بك لينك )
بهبود كيفيت محتوا و به روز رساني منظم
 
در گذشته ، سئو سايت و رتبه بندي سايت ها وابستگي زيادي به تعداد لينك هاي ورودي از ساير وب سايت هايي كه به يك وب سايت اشاره مي كردند داشت.
 
در نتيجه سوء استفاده اسپمر ها از اين جريان ، گوگل با ارائه و به روز رساني الگوريتم پاندا در مارس 2011 ، نتايج رتبه بندي موتورهاي جستجو را بيش از 12 درصد تحت تاثير قرار دهد.
 
در بيشتر موارد باعث شد وبسايتهايي كه در بالاي نتايج جستجوي گوگل قرار داشتند به شدت به رتبه پايين تر سقوط كنند.
 
هدف ما در آپسئو به عنوان يك شركت خدمات دهنده سئو بهينه سازي موتورهاي جستجو با اصول استاندارد و الويت قرار دادن كاربران در استفاده از وب سايت مي باشد.
 
اول و مهمتر از همه، تمركز ما اين است كه اطمينان حاصل كنيم كه وب سايت به طور صحيح ساخته شده است.
 
مواردي مثل سطح لينكهاي برگشتي ( بك لينك ) ، ساختار سايت و محتواي بهينه شامل كلمات كليدي مناسب مي تواند رتبه بندي سايت را بهبود ببخشد.
 
يك سايت براي رشد نياز به تغذيه دارد و آن تغذيه چيزي نيست جز محتوا؛ محتوا در سايت هم نقش فعال بودن سايت را نشان مي دهد و هم خوراكي است براي موتور جستجو
 
 
 
 
 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۲۸:۰۰ توسط:ميلاد موضوع: