استفاده از جملات انگيزشي براي موفقيت استفاده از جملات انگيزشي براي موفقيت .

استفاده از جملات انگيزشي براي موفقيت

قانون كارما | قانوني كه زندگي‌تان را دگرگون مي‌سازد!

كارما
اين روزها واژه كارما بسيار شنيده مي‌شود و در تيترهاي جنجالي بسياري نشريات كلمه كارما ديده مي‌شود. اما كارما يا كَرمه كه مفهومي در اديان و فلسفه شرقي محسوب مي‌شود، چگونه به فرهنگ عامه و جوامع سكولار غربي راه يافته است؟ و آيا برداشت‌هايي كه اين جوامع از كارما دارند، با مفهوم اصلي آن مطابقت دارد؟ در اين مقاله از 
بيتوته به شما خواهيم گفت قانون كارما چيست و در ادامه با معناي اصلي كارما در آئين‌هاي مختلف و نقش كارما روي اعمال و رفتار انسان آشنا خواهيم شد.
 
قانون كارما چيست ؟
كارما يك كلمه سانسكريت به معناي عمل يا كنش است. اين قانون مفهومي همسو با قانون جذب دارد. كارما زيستكار يا عملكرد فرد در زندگي است. اين عملكردها ذاتاً و به طور خودكار نتايجي (انتقام كيهاني/الهي) را در اين زندگي و زندگي بعد به دنبال دارند. در قانون كارما هر عملي يك عكس العمل در پي دارد.
 
زماني كه ما مي انديشيم، سخن ميگوييم، يا هر نوع عملي انجام مي دهيم آغازگر نيرويي بوده ايم كه در نهايت يك عكس العمل به ما نشان خواهد داد. اين بازگشت نيرو ممكن است، تعديل شود، تغيير يابد يا تعليق شود. اما عموم مردم هرگز قادر نيستند كه آن عكس العمل را از بين ببرند.
 
كارما به اين معنا است كه در زندگي «وقتي چيزي مي‌كاريد، حتماً درو خواهيد كرد» تاجاييكه عواقب كامل اعمال خود را درك كنيد. قانون كارما اصل علت و معلول، كنش و واكنش، عدالت كيهاني و مسئوليت فردي است. قانون كارما براي سوق دادن شما بعنوان روح در سفر فردي‌تان در كيهان آغاز مي‌شود. كارما زماني به پايان مي‌رسد كه در توانايي خود براي عشق ورزيدن، كامل شده باشيد.
 
قانون كارما در جوامع مختلف
قانون كارما,قانون كارما چيست،عمل و عكس العملقانون كارما در جوامع مختلف
 
در فرهنگ شرقي، كارما يكي از مفاهيم اساسي هندوئيسم، بودائيسم، سيكيسم و جينيسم است. مفهومي كه به طور كلي به اهميت اعمال بشر اشاره دارد و مي‌گويد كردارهاي هر انسان، بر كيفيت اين زندگي و زندگي‌هاي بعدي او اثر مي‌گذارد.
 
رفتارهاي خوب كارماي خوب مي‌سازند و رفتارهاي بد كارماي بد در ادياني كه به تولد ادواري باور دارند، مانند هندوئيسم، بوديسم، و جينيسم، نتايج كارما به زندگي‌هاي بعدي نيز كشيده مي‌شود و در دوره‌هاي بعدي زندگي نيز به ظهور مي‌رسد. بر اين اساس، هر فرد، از طريق اعمالي كه انجام مي‌دهد باعث و باني رنج و شادي‌ها در زندگي (هاي) خود است.
 
اما در فرهنگ عامه غربي، كارما چنين مفهوم روحاني عميقي ندارد. در باور عامه، كارما يك قانون پاداش و جزا است. يك نيروي ماورائي كه به كارهاي خوب پاداش مي‌دهد و در ازاي كارهاي بد ما را تنبيه مي‌كند. اين برداشت از كارما توضيحي براي گرفتاري‌هايي است كه همه ما گاهي با آن‌ها مواجه مي‌شويم.
 
بوديسم يكي از شاخه‌هاي هندوئيسم محسوب مي‌شود ولي درباره تناسخ، قانون كارما و روح نظريات متفاوتي دارد. در باور بودايي، كارماي انباشته و ذخيره شده روح از يك زندگي به زندگي بعدي منتقل مي‌شود نه خود روح. در حقيقت بودايي‌ها به روح با معناي غربي آن اعتقاد ندارند بلكه به مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي روح‌مانند معتقد هستند. 
 
چگونه قانون كارما را به نفع خودمان تمام بكنيم؟
هر كار درستي كه مي كنيد نتيجه اي خواهد داشت و اگر ميخواهيد در زندگي غرق در خوبي ها شويد، اعمال و افكار خوبي داشته باشيد. هم كارماي خوب داريم، هم كارماي بد. بنابراين تمام كارماها منفي نيستند.
 
اين ذات آدمي است كه بر وقايع منفي زندگي اش تمركز كند. اما اگر توجه مساوي به اتفاقات مثبت و منفي زندگي اختصاص دهيم، به استقبال قدرشناسي رفته ايم.
 
اولين قدم براي اينكه رفتار و كردارمان را مديريت بكنيم و هميشه با فركانس مثبت قدم برداريم اين است كه قوانين الهي را بدانيم و به آن ها اشراف داشته باشيم.
 
دومين قدم اينكه در زندگيمان اين قوانين را نهادينه كنيم در نظر داشته باشيد كه انسان جايزالخطا است و كسي نيست كه گناه و اشتباه نكرده باشد اما ميتوان اين اشتباهات را به حداقل رساند.
 
با دانستن اين قانون دريافتيم كوچك ترين عمل مثبت و منفي ما پاداش و مجازات دارد حال تصميم با خودمان است كه با قوانين خداوند همسو شويم يا به اعمال هميشگيمان ادامه دهيم.
 
چيزي كه كارما را آسان و روحمان را زلال ميكند اين است كه اگر ميدانيم گناه و اشتباهي كرديم با انجام دادن كار نيك اثر اشتباهات و گناهان را كم رنگ كنيم.
 
كسي كه كمك رسان و تمام قدم هايش براي رسيدن به ذات خداوند باشد بي شك بازخورد اعمالش او را به وجد مي آورد و موفق ميكند و يك زندگي با عشق و شادي غير قابل وصفي را تجربه ميكند.
قانون كارما,قانون كارما چيست،قانون بازتابكارما ها در چرخه زندگي حتما روزي به خودمان باز مي گردند
 
قوانين كارما
در ادامه به ۱۲ قانون كارما كه اگر آنها را از صميم قلب درك كنيد مي‌توانيد زندگي‌تان را دگرگون سازيد پرداخته‌ايم:
 
- قانون فروتني و كارما
بايد از اتفاقاتي كه در زندگي برايتان مي افتد درس بگيريد وگرنه انقدر تكرار خواهند شد تا انها را بپذيريد. مثلا هنگامي كه ما به ديگران به چشم دشمن نگاه كرده يا انها را انسانهاي بدي مي بينيم نشانه ان است كه خودمان همچنان درگير خودخواهي هاي خود هستيم.چاپ، تبليغات و عكاسي,تبليغات
 
و تا زماني كه با اين اخلاق خود روبرو نشده ايم افراد مشابه سر راه ما قرار خواهند گرفت. بايد بپذيريم كه در خود ما مشكلي وجود دارد كه باعث مي شود اينگونه افراد به ما جذب شوند. پس بايد در رفع مشكل خود بكوشيم.
 
- قانون خلقت و كارما
قانون خلقت مي‌گويد زندگي خودبخود اتفاق نمي‌افتد، بلكه مستلزم مشاركت و همكاري شما است. چيزهايي كه ما را احاطه كرده‌اند سرنخ‌هايي از حالت دروني ما مي‌دهند. پس انچه را كه مي خواهي در زندگي داشته باشي ابتدا در درون خودت ايجاد كن.
 
- قانون تعالي و كارما
قانون تعالي مي‌گويد اگر مي‌خواهيد روح‌تان تعالي يابد، خودتان بايد تغيير كنيد، نه آدم‌ها و اشياي اطراف‌تان. چيزي كه روح ما را براي تعالي بارور مي‌كند درون ما است، نه بيرون ما. وقتي قلب‌مان را تغيير دهيم، دنياي‌مان را تغيير مي‌دهيم.
 نوبت دهي آنلاين دندانپزشك هاي برتر تهراناين آزمون شخصيت شما را مشخص مي كند
- قانون مسئوليت و كارما
هر گاه در زندگي ما چيزي اشتباه است ، نشانه ان است كه اشتباهي در من وجود دارد.ما آينه آن چيزي هستيم كه ما را احاطه كرده و آنچه ما را احاطه كرده ، همچون آينه با ما ارتباط دارد.ما بايد مسئوليت آنچه كه در زندگي مان اتفاق مي افتد را بپذيريم.
 
- قانون رابطه و كارما
قانون ارتباط مي‌گويد اگر چه ممكن است ظاهرا دوچيز با هم ارتباطي نداشته باشند، ولي در حقيقت اين‌طور نيست. همه‌چيز در دنيا به هم مربوطند. به همين صورت، گذشته، حال، و آينده همه با هم در ارتباطند.
 
- قانون دهش(بخشندگي) و كارما
قانون دهش مي‌گويد در زندگي‌تان از هر دست بدهيد از همان دست مي‌گيريد. اگر احتكار كنيد و خسيس باشيد، اگر دست‌هاي‌تان را بسته و درهاي‌تان را قفل نگه‌داريد، هرگز نمي‌توانيد قفل درهايي را كه مي‌خواهيد، باز كنيد. اگر يك دنياي رها، و زيبا مي‌خواهيد، خودتان بايد آن را بسازيد.
 
- قانون تمركز و كارما
شما نمي توانيد همزمان به دو چيز فكر كنيد. هنگامي كه تمركز شما بر روي ارزشهاي معنوي است ، غير ممكن است به افكار پايين تر مانند حرص و طمع يا خشم راه پيدا كنيد.
 
- قانون حضور و كارما
قانون حضور مي‌گويد هرچند مهم است به گذشته نگاه كنيم و از آن عبرت بگيريم، اما به همان اندازه هم مهم است در زمان حال حضور داشته‌باشيم و خود را درگير آينده اي كه هنوز  نيامده نكنيم.
 
- قانون بزرگ‌منشي و خوبي
هر آنچه در مزرعه دنيا بكاريد همان را برداشت مي‌كنيد. اين همان قانون علت و معلول است. پس براي برداشت شادي، صلح، عشق و دوستي، بايد خوشحال، صلح طلب، دوست داشتني و دوست واقعي باشيد. هر چه كه در جهان به وجود مي آوريد، چون بومرنگي به خود شما باز خواهد گشت.
 
- قانون رشد و كارما
يك جمله معروف است كه مي‌گويد هرجايي كه بروي متعلق به آنجايي! بنابراين اگر ما بخواهيم مردم و جهان پيرامون خود را تغيير دهيم اول بايد خودمان را تغيير دهيم. زماني كه ما در قلب وروح خود تغييري ايجاد مي كنيم ، انگاه دنياي اطراف ما هم تغيير مي كند.
 
- قانون تغيير و كارما
تاريخ تكرار مي شود تا ما از آن درس هاي بسياري فرا بگيريم و بتوانيم مسير خود را تغيير دهيم.
 
- اهميت و الهام گرفتن و قانون كارما
ارزش هر چيز به مقدار انرژي وتلاشي كه صرف ان كرده ايم. هركس مي تواند با الهام از درون خود سهم خود را باعشق وشادي به طور كامل به جهان هستي تقديم كند كه در اين صورت عمل او باعث صعود ديگران هم خواهد شد. اما اگر به الهامات دروني خود توجه نكنيم تنها خودمان عقب مانده و جهان هستي به راه خود ادامه خواهد داد.

https://www.janblaghy.ir/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۱۱:۱۹:۴۲ توسط:ميلاد موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :